Přihlášen: neznámý
přihlášení registrace výsledky fotografie benchrest fórum
 
Menu

Sponzoři benchrest.cz

Výrobci BR vybavení
 
Technické vybavení - ostatní bagy
 

     
 
Protektor Sissy Bag

"Sissy Bag" m?že sloužit k pohlcení zna?né ?ásti zp?tného rázu p?i výst?elu, pokud je umíst?n za libovolným zadním bagem. Rozm?ry bagu jsou: pr?m?r 4" a výška 8,5". Bag má na horní ?ásti našit pásek pro snadné p?enášení. Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ní není sou?ástí dodávky.

Orientační cena: 18,00 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH
 
Protektor Brick Bag

Tento bag má tvar cihly a je užíván hlavn? jako podpora paže nebo lokte p?i st?elb?. Rozm?ry bagu jsou: ší?ka 4", délka 8" a výška 1,5" - 1,75". Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ní není sou?ástí dodávky

Orientační cena: 17,00 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH
 
Protektor Small Brick Bag

Bag je stejný jako p?edchozí, pouze s menšími rozm?ry. Rozm?ry bagu jsou: ší?ka 4", délka 5" a výška 1,5" - 1,75". Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ní není sou?ástí dodávky.

Orientační cena: 13,00 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH
 
Protektor Small Pillow Bag

Tento bag vypadá jako polštážek a m?l by být používán p?edevším jako podpora t?la, paže nebo lokte. Rozm?ry jsou: ší?ka 4", délka 7" a výška 1". Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ní není sou?ástí dodávky.

Orientační cena: 13,50 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH
 
Protektor Squeeze Bag

"Squeeze bag" je používán jako libovoln? nastavitelný bag pro p?ední stojan. Bag se nastavuje posunem bo?ních kovových op?rek na p?edním stojanu sm?rem dovnit? nebo ven. Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ní není sou?ástí dodávky.

Orientační cena: 8,00 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH
 
Protektor Rifle Bolt Sheath

Všechny benchrestové asociace a kluby vyžadují vyjmutí záv?ru ze zbraní d?íve, než st?elec sejme zbra? ze stolu. Pád záv?ru na zem v prašném prost?edí je tém?? jistá pohroma. Proto firma Protektor nabízí toto kožené pouzdro, které záv?r chrání p?ed podobnými nep?íjemnými událostmi. Svými rozm?ry pouzdro vyhovuje k uložení všech v sou?asnosti užívaných záv?r?.

Orientační cena: 8,00 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH