Přihlášen: neznámý
přihlášení registrace výsledky fotografie benchrest fórum
 
Menu

Sponzoři benchrest.cz

Výrobci BR vybavení
 
Technické vybavení - zadní bagy
 

     
 
Protektor Standard Rear Bag

Standardní zadní bag je užíván p?edevším pro mohutné pažby zbraní magnum a podobných. Rozm?ry bagu jsou: ší?ka 5", délka 6,75" a výška 2,625". Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ní není sou?ástí dodávky.

Orientační cena: 18,00 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH
 
Protektor Rabbit Ear Bag (mod.13)

Rabbit Ear Rear Bag m?že být používán spolu s libovolným p?edním bagem. Rozm?ry bagu jsou stejné jako u Standard Rear Bagu, výška uší je 2,625" a jsou pln?ny samostatn?. Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ní není sou?ástí dodávky.

Orientační cena: 23,00 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH
 
Protektor Heavy Rabbit Ear Rear Bag (mod.13a)

Tento bag je stejný jako Rabbit Ear Rear Bag s vyjímkou silné kožené základny poskytující bagu lepší stabilitu. Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ný není sou?ástí dodávky.

Orientační cena: 27,50 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH
 
Protektor Custom Rabbit Ear Rear Bag (mod.13b)

Tento bag je stejný jako Heavy Bottom Rabbit Ear Rear Bag ale je o 1" vyšší a základní bag je vyroben z dvojnásobn? silné k?že. Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ný není sou?ástí dodávky.

Orientační cena: 39,00 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH
 
Protektor Custom Rabbit Ear Rear Bag (mod.13c)

Tento Custom Rabbit Ear Rear Bag je stejný jako model 13b, mezi ušima jse však trojnásobný šev. Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ní není sou?ástí dodávky.

Orientační cena: 42,00 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH
 
Protektor Bunny Ear Rear Bag (mod.14)

Tento bag je kopií Rabbit Ear Rear Bag s tím rozdílem, že výška uší je polovi?ní. Velký po?et st?elc? benchrestu volí tento druh bag? nebo? se dokáží p?izp?sobit rúzn? širokým pažbám. Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ní není sou?ástí dodávky.

Orientační cena: 22,50 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH