Přihlášen: neznámý
přihlášení registrace výsledky fotografie benchrest fórum
 
Menu

Sponzoři benchrest.cz

Výrobci BR vybavení
 
Technické vybavení - přední bagy
 

     
 
Protektor Small Owl Ear Front Bag

Tento bag je navržen pro mechanické stojany. Tento p?ední bag se "sovíma" ušima se vyrábí ve t?ech velikostech. Je pot?eba zvolit si velikost, která nejvíce odpovídá ší?ce p?edpažbí Vaší zbran?. Vzdálenost mezi ušima je 1,5-1,75". Celkové rozm?ry bagu jsou: ší?ka 2,25", délka 5,75" a výška ve st?ední ?ásti 1". Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ní není sou?ástí dodávky.

Orientační cena: 14,50 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH
 
Protektor Regular Owl Ear Front Bag

Bag je navržen pro použití v mechanických stojanech. Tento p?ední bag se "sovíma" ušima se vyrábí ve t?ech velikostech. Je pot?eba zvolit si velikost, která nejvíce odpovídá ší?ce p?edpažbí Vaší zbran?. Vzdálenost mezi ušima je 2-2,5". Celkové rozm?ry bagu jsou: ší?ka 2,25", délka 5,75" a výška ve st?ední ?ásti 1". Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ní není sou?ástí dodávky.

Orientační cena: 14,50 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH
 
Protektor Wide Owl Ear Front Bag

Bag je navržen pro použití v mechanických stojanech. Tento p?ední bag se "sovíma" ušima se vyrábí ve t?ech velikostech. Je pot?eba zvolit si velikost, která nejvíce odpovídá ší?ce p?edpažbí Vaší zbran?. Vzdálenost mezi ušima je 2,75-3". Celkové rozm?ry bagu jsou: ší?ka 2,25", délka 5,75" a výška ve st?ední ?ásti 1". Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ní není sou?ástí dodávky.

Orientační cena: 14,50 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH
 
Protektor Standard Front Bag

Tento p?ední bag je používán v p?ípad?, že st?elec nepoužívá mechanický stojan. Bag je vysoký 4" od základny k vrcholu sedla. Pro podložení bagu se používá d?ev?ný blok o rozm?rech 6x6" vysoký 2-2,25". Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ní není sou?ástí dodávky.

Orientační cena: 18,50 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH
 
Protektor Standard Front Bag s pevnou základnou

Tento p?ední bag je používán v p?ípad?, že st?elec nepoužívá mechanický stojan. Bag je vysoký 4" od základny k vrcholu sedla. Pro podložení bagu se používá d?ev?ný blok o rozm?rech 6x6" vysoký 2-2,25". Oproti p?edešlému je tento bag dopln?n pevnou základnou. Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ní není sou?ástí dodávky.

Orientační cena: 23,00 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH
 
Protektor Sausage Front Bag

Bag je ur?en pro použití v mechanických stojanech. Tento bag je u amerických st?elc? stále oblíben?jší, nebo? se dokáže (p?i napln?ní správným množstvím písku pro vytvo?ení sedla ve st?ebu bagu) p?izp?sobit mnoha zbraním. Rozm?ry bagu jsou: ší?ka 2,25", délka 5,75" a výška 1,75". Bag se dodává nenapln?ný, písek pro napln?ní není sou?ástí dodávky.

Orientační cena: 14,00 USD
Cena je uvedena bez dopravy, cla a DPH