Přihlášen: neznámý
přihlášení registrace výsledky fotografie benchrest fórum
 
Menu

Sponzoři benchrest.cz

Výrobci BR vybavení
 
Účast na vrcholných mezinárodních akcích   2007   2008   2009   2010   2011

 -->
 
Podmínky účasti členů CBRA na vrcholných mezinárodních akcích
 
  Vzhledem k účelovosti členství některých členů CBRA v souvislosti s možnou účastí na mezinárodních soutěžích jako je ME nebo MS, bude CBRA do budoucna umožňovat účast na těchto soutěžích pouze aktivním členům splňujícím alespoň minimální kritéria nominace na mezinárodní soutěže.
Aktivním členem se rozumí :

  1. Nový člen CBRA s délkou členství nejméně 6 měsíců a účastí na soutěžích CBRA označených jako soutěže kvalifikační.
  2. Člen s obnoveným členstvím (který již členem CBRA byl a členství ukončil nebo mu bylo ukončeno), jehož délka členství ode dne obnovení je delší než 24 měsíců a který se účastní soutěží označených CBRA jako kvalifikační.
  3. Člen s obnoveným členstvím, jehož přerušení trvalo déle než 4 roky je považován za nového člena CBRA
  4. Výbor CBRA může ve zvláštních případech schválit výjimku z výše uvedených pravidel. Posouzení takových případů je plně v kompetenci výboru CBRA a nerozumí se samo s sebou.
  5. Pokud je na konkrétní mezinárodní soutěž pořadatelem snížen kvalifikační limit pod nastavenou hranici III. kvalifikační třídy, sníží se kvalifikační limit pro účast na této soutěži i pro členy CBRA.
  6. O účastnících reprezentujících CBRA na soutěži rozhoduje výbor CBRA podle výsledků dosahovaných na kvalifikačních, případně mezinárodních soutěží až do počtu soutěžících stanoveného pořadatelem soutěže.

 

Kvalifikačním limitem pro účast na mezinárodních soutěžích jako je ME či MS je dosažení nejméně třetí výkonnostní třídy.

Výkonnostní třídy jsou čtyři a jsou rozděleny podle průměrného výsledku na jeden terč dosaženého na soutěžích označených jako kvalifikační.

Výkonostní třídy jsou stanoveny pro třídu rimfire Heavy Varmint, pro ostatní disciplíny prozatím stanoveny nejsou z důvodu malého počtu soutěžících v těchto disciplínách.

III. výkonnostní třída dosažený průměr 246,0 – 246,999
II. výkonnostní třída dosažený průměr 247,0 – 247,999
I. výkonnostní třída dosažený průměr 248,0 – 248,999
Výkonnostní třída Master dosažený průměr 249,0 – 250

Pro hodnocení je potřebná účast na nejméně 2/3 soutěží s jedním soutěžním terčem a současně 2/3 soutěží se třemi soutěžními terči označených jako kvalifikační. U soutěží se třemi soutěžními terči je za střelcův výsledek považován průměr ze všech tří terčů. Pokud se střelec zúčastní více než minimálního stanoveného počtu soutěží, jsou mu do hodnocení výkonnosti započteny jen nejlepší výsledky ze stanovených 2/3 všech soutěží. 2/3 soutěží se zaokrouhlují matematicky.

 
  Pravidla ke stažení ve formátu PDF