Přihlášen: neznámý
přihlášení registrace uživatelé mailbox benchrest.cz
 
Témata

Sponzoři benchrest.cz

Výrobci BR vybavení
 
Téma - Liga  
 Manipulace s výsledky 
 


Pepa220.09.2005 - 19:12:16
 
Chybné rozhodování
Vážení příznivci BR v České Republice,

Chtěl bych zde napsat o problému, který se mi zdá natolik vážný, že je dle mého názoru nutné se nad ním pozastavit. Jedná se o opakované chybné rozhodování při počítání výsledků. Dopustil se ho dvakrát jeden člověk a to dvakrát na svém terči. Při posledním závodu došlo dokonce k manipulaci s již vyhodnoceným terčem, což je dle mého názoru naprosto nepřípustné. Těžko v tuto chvíli dokázat, zda se jednalo o manipulaci ze strany dotyčného střelce (hodnotícího rozhodčího), nebo zda šlo o manipulaci ze strany pořadatelů, kteří v danou chvíli věděli o tom, že mezi ostatními střelci se diskutuje o úmyslném chybném vyhodnocování zásahů. Navíc tato manipulace byla zcela evidentní a neodborná. Jednalo se o zvětšení vstřelu a jeho roztažení směrem ke středu.
Tento problém mne nutí k zamyšlení se nad systémem vyhodnocování zásahů. Je nad slunce jasné, že systém současného vyhodnocování je špatný. K této problematice se vrátím v dalším příspěvku a pokusím se navrhnout nějaká řešení do budoucna. Jedno je však nutné vyřešit OKAMŽITĚ. Je to zamezení ovlivňování výsledků hodnotícím rozhodčím či pořadatelem. Tento problém nastal (nebo alespoň já ho zaregistroval) na posledních dvou závodech a to při sedmém kole ligy ve Vinařicích, které bylo zároveň součástí mistrovství ČR a při desátém kole Středočeské ligy v Malém Újezdu. V obou případech byl hodnotícím rozhodčím Ing. Jaroslav Buršík. O zjevném úmyslu manipulace s výsledkem u jeho vlastního terče jsem přesvědčen. Střelců kteří terč viděli bylo mnoho a názor si mohl udělat každý. Člověk který se nedokáže oprostit od toho, že vyhodnocuje vlastní terč, by neměl dělat hodnotícího rozhodčího. Nejenom že poškozuje soupeře, ale v konečném důsledku sport jako takový. Nemohu však mluvit za ostatní, proto připomínám, že tento článek prezentuje pouze a jen mé vlastní názory.
Prostředí internetu mi sice může poskytnout jistou formu anonymity, nicméně takto jsem nikdy nejednal a jednat nehodlám. Pod tento článek se samozřejmě podepíši, protože o tom, co jsem zde napsal jsem přesvědčen. Není moc věcí, které by můj názor mohly změnit.

Josef Šenkýř ml.

 
 
soukromá zprávareagovat  
 

Pepa220.09.2005 - 19:36:36
 
Možnosti vyhodnocení zásahů
V předchozím příspěvku jsem slíbil, že zkusím napsat něco k možným variantám vyhodnocování výsledků.

V současné době se mezi střelci BR diskutuje o dvou možných variantách.

1. Hodnotící rozhodčí použije optický kalibr pro vyhodnocení všech "sporných" zásahů a jeho použití na terč označí. V případě sporu či protestu ze strany střelce se použije zásuvný kalibr, za jehož pomoci zásah vyhodnotí hlavní rozhodčí. Tento model funguje bez problémů při vyhodnocování jiných střeleckých disciplín. Toto je model, který bych i já osobně podporoval.

2. Hodnotící rozhodčí použije na sporný zásah zásuvný kalibr a zásah vyhodnotí společně s předem určenými dalšími rozhodčími z řad střelců. Celkový počet takto rozhodujících rozhodčích by měl být samozřejmě lichý. Proti tomuto rozhodnutí již poté nelze podat protest. S touto variantou se já osobně nemohu ztotožnit, protože mi jako střelci bere možnost nesouhlasit s prvním výrokem rozhodčího (rozhodčích). Tím by mi bylo upřeno jedno ze základních práv běžných u jakéhokoliv sportu.

3. Čistě teoreticky: Další variantou je elektronické vyhodnocovací zařízení, které se používá v zahraničí a měří s přesností jedné tisíciny milimetru. Pořízení něčeho podobného je samozřejmě dosti finančně náročné a prozatím pro nás z říše snů.

I přes můj osobní nesouhlas s variantou č. 2 si troufnu tvrdit, že kterákoliv z těchto variant je lepší, než současný stav. Několikeré používání zásuvných kalibrů pro vyhodnocení jedné rány je podle mého názoru minimálně nepřesné. Zásuvný kalibr se může použít pouze jednou.

Dalším problémem je kvalifikovanost rozhodčích. V každém sportu je běžné, že rozhodují kvalifikovaní rozhodčí. U nás o tom nemůže být prozatím ani řeč. v tuto chvíli je těžké říci, kdo je vlastně u nás kvalifikovaným rozhodčím pro rozhodování BR závodů. To je téma k další diskuzi a patří mezi ty, které bude nutné co možná nejrychleji vyřešit. Podle mého názoru je kvalifikovaným rozhodčím ten, který prošel nějakým školením, nebo certifikací některých organizací zabývajících se střelbou, jako je např. Český střelecký svaz, či další organizace.

 
 
soukromá zprávareagovat  
 

admin21.09.2005 - 22:43:13
 
RE: Možnosti vyhodnocení zásahů
TO: Pepa2
Musím říct, že jsi se pěkně rozepsal :-)

Je pravda, že já kdybych měl rozhodnout jestli na zmiňovaný zásah použiji kalibr nebo ne, rozhodně bych ho nepoužil. Podle mého názoru byl vstřel tak daleko, že to nemělo smysl. Musím také říct, že se v terčích svých ani cizích nepitvám a respektuji rozhodnutí rozhodčího.

Co se týká kvalifikace rozhodčích BR, troufám si tvrdit, že dosud bohužel nejsou sjednocena pravidla a výkladů stávajících pravidel je tolik, že se nedá o regulérnosti vyhodnocování vůbec hovořit. Nemluvě o rozdílu při vyhodnocování původních terčů a terčů UKBR22.

Nejen já jsem si neutěšeného stavu vědom a mohu zodpovědně prohlásit, že jsou vyvíjeny aktivity vedoucí k nápravě tohoto neutěšeného stavu. O těchto aktivitách budou všichni včas informováni a doufám, že v příští střelecké sezóně již k takovým excesům nebude moci již z principu docházet.

 
 
soukromá zprávareagovat  
 

COSMANOS22.09.2005 - 22:53:54
 
Důležité upozornění
Pořadatelé oblastní středočeské ligy v Benchrestu ze střeleckých klubů COSMANOS Josefův Důl a ŠKODA Mladá Boleslav oznamují všem účastníkům této soutěže, že s okamžitou platností ruší vyhodnocování této soutěže. Tímto se i distancujeme od pořadatelů z klubu Malý Újezd, kde opětovně dochází ke zmanipulování výsledků a pořadí závodníků. Důvody tohoto rozhodnutí jsou následující:

1. Do funkce scorera je na M. Újezdě opětovně zařazován Ing. Jaroslav Buršík z Ústí nad Labem. Ten není na seznamu rozhodčích ligy vydaném v propozicích před zahájením soutěže. Tito rozhodčí jsou vyškoleni ČSS, mají kvalifikační průkazy a především číslo svého průkazu. To je důležité i pro mezinárodní vyhodnocování. Pan Buršík není rozhodčím, který byl na tuto funkci vyškolen a hrubě ovlivňuje výsledky závodů nepřesnými výpočty a to především ve svůj osobní prospěch. Sekretář ligy na tuto skutečnost, že pan Buršík nemá právo ligu hodnotit několikrát upozorňoval p. Jiráčka z Malého Újezda, který na toto nereagoval.

2. Pořadatelé z M. Újezda nedodávají sekretáři ligy originály výsl. listin. Toto je hrubé porušení našich dohod. Vyhodnocování na www.benchrest.cz je pouze informativní. Ligu vyhodnocuje oficiálně sekretář dle orig. výsledkových listin.

3. Pořadatelé z Malého Újezda použili při 10. kole neplatné terče pro tuto ligu. Ty byly přesně stanoveny na začátku soutěže. Výjimkou je povolené použití mezinárodních terčů pro střelce, kteří si provádějí mezinárodní zápočty. Ti jsou však hodnoceni v otázce středových desítek jinak, s čímž souhlasí.

4. Reklamace ohledně přehodnocení výsledků na 10. kole v M. Újezdě byly vědomě zmanipulovány hrubým poškozením vstřelu na terči scorera Buršíka a to v jeho prospěch. Reklamace ostatních střelců byly po přehodnocení opět hodnoceny chybně. Scorer Buršík získal tímto podvodem o deset míst lepší umístění v pořadí. Vyhodnocen byl na 3. místě, správně měl být na 13. místě.

5. Z těchto důvodů vyhlašuji ligu za zmanipulovanou a to výsledky ze střelnice Malý Újezd. Liga je v hodnocení neplatná - nelze vyhodnotit zpětně. Dále mne nepovažujte za sekretáře ligy. K těmto zcestným vyhodnocováním se nepropůjčím svým jménem.

6. Závod 11. kola 16.10.2005 proběhne na střelnici v Josefově Dole pouze s označením Velká Cena nikoli Stč. liga. Na této VC bude soutěž jednotlivců kat. "Open" + soutěž dvoučlenných družstev. Srdečně Vás zveme.

7. Pořadatelé z SSK ŠKODA + COSMANOS oficiálně oznamují, že pro rok 2006 ruší veškerou spolupráci s SSK Malý Újezd.

8. Střelci z COSMANOS se nebudou zúčastňovat závodů, kde bude počítat scorer Buršík. Pro nás má prvořadý význam etika a Fair play ve sportu především. Dáváme tak zřetelně najevo mladým střelcům co je správné.

Zdeněk Jeřábek
rozhodčí I. třídy A 164

 
 
soukromá zprávareagovat  
 

COSMANOS23.09.2005 - 11:43:41
 
Kamarádům v benchrestu a příznivcům
Doufám, že jste četli naše oficiální stanovisko dvou SSK , pořádajících Stč. ligu – benchrest. Tak teď ještě něco já osobně.
Zásadním problémem, který se objevil v r. 2005 je připočítávání si výsledků v osobě Jaroslava Buršíka z Ústí nad Labem. Člověk, který je ing., se snižuje k tomu, aby zhehodnocoval takto průběh soutěží a to jak na Kladně, tak i v M. Újezdě, kde i přes plno stálých nesrovnalostí i u hodnocení ostatních střelců mu stále pořadatelé dávají prostor k tomu, aby zde počítal a počítá ve svůj prospěch a nevěrohodně. Můj názor je, že se jedná o poruchu psychiky a Jardovi v naprosto dobrém úmyslu doporučuji náš ústav v Kosmonosích, kde toto s úspěchem léčí. Scorera Buršíka sledujeme již asi 2,5 měsíce a vždy počítá nepřesně! Můžeme si to velmi jednoduše zjistit přiložením optického kalibru na terč, který tímto nepoškodíme. Naprostým zvratem v objektivitě hodnocení byly poslední závody a to M-ČR na Kladně a 10. kolo Stč. ligy na M. Újezdě. Na Kladně začal počítat scorer JUDr. Karel Hartl a to zcela přesně. Po odstřílení I. směny se do počítání vložil i ing. Buršík, který si zcela samozřejmě vyhodnotil své oba terče. Na terči druhém měl uveden výsledek 245b. Skutečností přes optický kalibr bylo však 240b. Rány v terčích 23, 24, 25, které byly kalibrovatelné jsme ponechali bez povšimnutí, ale na další dvě sporné rány hodnocené výše jsme si dovolili upozornit pořadatele J. Kopťára. Tyto vstřely byly vzdáleny 1 mm od vyššího kruhu a u reklamace byl i ing. Buršík. Na protest jsme odjeli a nezúčastnili se vyhodnocení závodu. S podivem pak člověk vidí na internetu, že výsledek byl upraven pouze o jeden bod na 244b. Doufám, že p. Buršíka titul mistra ČR velmi těší. Kdyby se náhodou stalo, že bude pořádáno MS v benchrestu, kde pana Buršíka nechají dělat scorera, jsem pevně přesvědčen, že má ČR zlato a to v nástřelu výrazně přesahujícím maximální počet 250 bodů.
Další závod v M. Újezdě totéž. Dva zásahy, jeden 1 mm od desítky a druhý asi 0,7 mm od desítky hodnoceny jako 10. Po reklamaci terč přinesen nazpět se zvětšenými otvory nataženými do kruhu 10 a to se zčernalými okraji, provedeno zřejmě nábojem-kulkou. Pan scorer Buršík vyhodnocen na 3. místě za 245b + 6X. Při správnosti výsledku měl obsadit 13. místo. Tak při takovéto poctivosti, jak p. Buršíka, tak i mlčky vše toto přecházejících pořadatelů, nám normálním poctivým nezbývá, než se rozhodnout a věc řešit. Jak, to je již na každém z nás. Vždyť ono nás to stojí (cestování, startovné, náboje) nemalý peníz. A vybavení nás stálo desetitisíce každého. Tak proč pořadatelé toto trpí?
Jinak chci ještě podotknout, že moje výhrady proti pořadatelům v M. Újezdě se naprosto netýkají p. Honzíka a ing. Havelky. Obou si vážím právě pro objektivitu.
Závěrem chci poděkovat pí. Marii Kopťárové, která za své peníze + trvající práci nám všem na každém závodě nabídne vlastnoručně vyrobené výtečné zákusky zcela nezištně. Díky za všechny labužníky.
Láďo Ningere, proč již tak dlouho Tvá vždy spravedlivá ústa mlčí? Asi v nich máš ještě velký kus štrůdlu od pí. Kopťárové. A to, se, uznávám, špatně mluví. Také nevím, proč na mezinárodně vyhodnocovaných terčích, které ofotíš a zasíláš, nemusí být jméno a číslo průkazu rozhodčího. Není to náhodou nějaká mezinár. soutěž, kterou vyhodnocuje Ústí nad Labem?
Také bych rád věděl, proč Josef Škvaro rozhodčí I. třídy z Kladenské ligy odešel. Ten, tam byl právě garantem naprosto bezchybného hodnocení výsledků!
Takže závěrem. Má toto vše jinak špičkový střelec benchrestu Buršík + pořadatelé zapotřebí? Myslím si, že určitě ne! Míra Peiker nás všechny nedávno přesvědčil, že 250 bodů lze nastřílet regulérně a bez podvodů. Co až jednou nám udělá 250 bodů Jarda Buršík? Odpověď: Nikdo tomu nebude věřit a všichni se budou ptát, kolik si tam zase "přimastil"!
Hodně zdraví a hezké Vánoce

Zdeněk Jeřábek
rozhodčí I. tř. A164
bývalý nástrojař
a dnes básník zpěvů sákurských.

P.S. Pořadateli Jiří Jiráčku, slíbil jsi na schůzi před ligou, že soutěž provedeme objektivně a hlavně spravedlivě! Máš nějak krátkou paměť.

 
 
soukromá zprávareagovat  
 

Shiva26.09.2005 - 22:55:27
 
RE: Kamarádům v benchrestu a příznivcům
TO: COSMANOS
Mohl bych napsat podobné a sáhodlouhé slátaniny. Nemyslím si ale, že by to bylo ku prospěchu věci. Nebudu ani reagovat na Zdenkovi osobní invektivy ohledně štrůdlu apd. Je to docela úsměvné. Jen v krátkosti, já jsem nikdy nějak moc nerozlišoval jednotlivé kluby či střelnice. Vždy jsem spíše bral 22BR komunitu střelců jako jednu množinu lidí. Vždy mne překvapoval fakt, že se těch pár lidí nebylo schopno se dohodnout. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zavést vlastní hodnocení, ale i tam jsme odkázáni na výsledcích získaných od Vás rozhodčích.
Vždy jsem se snažil o zavedení a dodržování bezpečnosti a o pravidla, která jsou uznávaná mezinárodně. Věřím, že kdyby tato pravidla byla akceptována všemi kluby, tak tento problém nikdy nenastal. Jsem vděčen pořadatelům a představitelům těch klubů, kteří umožňují střelcům střílet na terče UKBR22 na svých soutěžích a kteří jsou ochotni vyhodnocovat "X" podle těchto pravidel. Nedovedu si představit, že by jsi ty Zdenku (protože se honosiš hodností rozhodčího 1. třídy) abych kontroloval jak ty vyhodnocuješ terč. A to platí o většině rozhodčích. Nepřesnosti při vyhodnocování jsou na každém závodě, na každé střelnici a troufnu si říci, že u každého rozhodčího. Stejně jako Pavel (admin) jsem se přestal zajímat o cizi terče a nejsem zvyklý ani zpochybňovat vyhodnocovaní terčů. Zdenku, ty jsi měl a máš výhrady k vyhodnocování terčů na všech střelnicích mimo na těch kde sám figuruješ jako funkcionář.
Jak říkám, co se týče pravidel, stačí přijmout pravidla, která jsou hotová a tohle vše řeší.

Co se týka UKBR22 soutěže, tak ten co se neučastní, není registrovaný, tak ať mlčí. To je jako nevolit a pak kritizovat vládu. Nikdy jsem neříkal, že se terče někam posílají, posílám jen výsledky, které dostanu od pořadatelů. Jediné co mohu opravdu kontrolovat je, že výsledky jsou nastříleny na regulerní soutěži a s vybavením jež odpovídá technickým parametrům uvedených v pravidlech.

Mohu jen opakovat to co napsal admin, pracuje se na zlepšení situace a doufáme, že s pomocí všech nebo alespoň většiny klubových organizátorů se nám to podaří.

L. Ninger

PS.

Pepo nemohu se ztotožnit s používáním optického kalibru. Osobně jsem se přesvědčil, že i rozhodčí 1. třídy ČSS terč tímto způsobem vyhodnotil špatně. Argument, že ti něco - někdo, bere možnost mít výhradu či nesouhlas s výrokem rozhodčích. Ani video záznám, nezmění vyhodnocení jestli je to gól nebo není. Za špatné rozhodnutí by měl být rozhodčí potrestán. Pokud je komise (toto je jasně uvedeno v překladu mezinárodních pravidel) alespoň tří rozhodčích, kteří vlastně znají jen svůj terč, tak nevidím důvod jejich rozhodnutí zpochybnit.

LN

 
 
soukromá zprávareagovat  
 

pegas03.10.2005 - 18:25:42
 
RE: Kamarádům v benchrestu a příznivcům
TO: Shiva
- tak nevím co si mám myslet z přečtených článků o osobě scorera či rozhodčího
- tak nevím kdo to je, zda paraoidní schizofrenik či požírač štrůdlů
- tak nevím proč se toto všechno řeší tokovou cestou a bitím do všeho
- tak nevím proč se nejde dohodnout rozumem a střeleckými zkušenostmi
- tak nevím proč toto řešit takovou dobu a položit otázku kdo to je rozhodčí a jaké má poslání sportovní či mravní
- tak nevím jsem-li nespokojen s něčím jde-li toto napravit a mohu-li se dovolat nápravy u vyšší instance než je osoba rozhodčích a co nebo kdo je považován za rozhodčího.

U střeleckých soutěží ČSS je to osoba splňující nějaká kriteria a zkoušky. U benchrestu kde tento svaz neexistuje a střílí se jiná disciplína je to kdo? Tolik proklamovaní rozhodčí ČSS tu nemají právo veta mohou tuto činnost provádět pouze na požádání nebo jinými úmluvami, jejich průkazy platí pouze pro ČSS nejsou-li mezinárodních kvalit tak nakonec nevím jako řadový člen, ale chci se nehádat o výsledky a mít pocit bezpráví a to je NYNÍ NA VÁS MOCNÍ TÉTO SOUTĚŽĚ, JELIKOŽ VÁM PLATÍM PRAVÝMI PĚNĚZI A NE NĚJAKÝM PODVRHEM A ZA TO CHCI REGULÉRNOST, JASNÁ PRAVIDLA A KLID.

pegas

 
 
soukromá zprávareagovat